Forside

Marinehjemmeværnet kort

Hvem kan være med i Marinehjemmeværnet
Overblik, handlekraft og ansvarlighed er vigtige personlige kompetencer, ligesom gode samarbejdsevner er afgørende for sikkerheden på havet.
Vælger du at melde dig ind i Marinehjemmeværnet og være en del af de frivillige besætninger på fartøjerne, vil du have beredskabsvagter, hvor du frivilligt kan stå til rådighed for alarmer på alle tider af døgnet.

Du skal være fyldt 18 år, være værdig og egnet til tjeneste og er dansk statsborger, eller har haft fast ophold i Danmark i mindst 5 år.
Kvinder og mænd optages på lige vilkår.
Det er gratis at være med, og tjenesten foregår i fritiden.
Uniform og udrustning bliver udleveret, og medlemmerne får dækket de fleste udgifter som eks. kørsel.

Marinehjemmeværnet kort
Der er omkring 5000 frivillige medlemmer organiseret i 39 flotiller.
31 er sejlende enheder.
5 er bevogtnings- og nærforsvarsenheder.
1 løser stabsopgaver
2 musikflotiller er Marinehjemmeværnets orkestre og tamburkorps.

Hvem laver hvad ombord
Besætningen på et marinehjemmeværnsfartøj består af 12 mand.
Hvert fartøj har flere besætninger, så de kan skiftes til at have beredskabsvagt og afløse hinanden ved større opgaver.
De enkelte besætninger fungerer som faste teams, og alle ombord er uddannet til hver sin funktion.

Fartøjsføreren har kommandoen over skibet. Fartøjsføreren kan også få kommando over andres skibe, hvis han af søværnet udpeges som "On Scene Coordinator", f-eks. under redningsaktioner.
Næstkommanderende har ansvaret for arbejdet på dækket.
Vagthavende navigatør sikrer, at skibet kommer sikkert frem.
Rorgængeren sørger for, at skibet holder kursen.
Udkiggen observerer det, som skibets radar ikke kan vise eller "høre".
Kommunikationsfolkene sørger for forbindelse til marinedistrikt. (Kategats marinedistrikt - KGM)
Bådsmanden og dæksfolkene arbejder på dækket, hvor de håndterer fortøjninger, flydespæringer og sejler gummibåden.
Motorpasseren sikrer, at motorerne og teknikken altid fungerer.

Uddannelser
Alle marinehjemmeværnets medlemmer får inden for de første 3 år en militær grunduddannelse, hvor de lærer grundlæggende færdigheder og får den første introduktion til de maritime opgaver.
Har du aftjent din værnepligt, kan grunduddannelsen blive afkortet.

Der ud over tilbyder Marinehjemmeværnet en række specialuddannelser:
Navigationskursus, bl.a. yachtskipper af 3. grad (YC3)
Motorkurser, bl.a. duelighedsbevis for motorpassere og fritidssejlere.
Radiokurser, bla. "Restricted Operators Certificate (ROC)
Speedbådscertifikat
Førstehjælp med udvidede beføjelser.
Uddannelse i at undervise
Ledelse