Marinehjemmeværnet
Aktiv fritid i et maritimt miljø

Flotille 114 Aalborg-Hals

Opgaver
- Eftersøgnings- og redningstjeneste
- Maritim miljøovervågning &
   forureningsbekæmpelse
- Farvandsovervågning
- Assistance til;
    - Søværnet
    - Politiet
    - Skat
    - Regionale styrker
Vi tilbyder vore medlemmer
- Fri uniform
- Gratis uddannelse
- Kost & logi under kurser
- Kørepenge til aktiviteter
- Aktiv fritid i maritimt miljø
- Masser af maritim uddannelse
- Uddannelse med civile fordele
- Godt kammeratskab
Vi stiller Krav
1-2 aktivitet/mdr.
2-4 weekender/år

Uddannelse;
År 1 med 100 timer
År 2-3 med 208 timer

Link
Marinehjemmeværnet kort

Kontakt os